Home / سلامت و بهداشت / آموزش مسائل جنسی به کودکان

آموزش مسائل جنسی به کودکان

آموزش مسائل جنسی به کودکان

محاسبه BMI

آموزش مسائل جنسی . یکی از نیازهای ضروری و واقعی زندگی انسان مسائل جنسی است آموزش مسائل جنسی موضوع و بحثی انکار ناپذیر است اما در جامعه ما مسائل جنسی به تابوی سخت تبدیل شده تا جایی که حتی بحث در مورد آموزش مسائل جنسی در مراکز علمی به راحتی امکان پذیر نیست ،با توجه به اهمیت مسائل جنسی انتظار میرودآموزش مسائل جنسی در وهله نخست توسط والدین انجام شود ،اما واقعیت این است که بخاطر فرهنگ دینی و مذهبی و اموزش های غلط موضوع مسائل جنسی به عنوان یه خط قرمز تبدیل شده وفرزندان از مطرح کردن و صحبت کردن و حتی سوْال پرسیدن در مورد مسائل جنسی از والدین احساس شرم و خجالت میکنند بِه همین دلیل فرد برای اگاهی پیدا کردن از مسائل جنسی از منابع غیر معتبر مثل دوستان و همسالان آگاهی پیدا میکند که این میتواند برای فرد خطر زیادی رو به همراه داشته باشد، این موضوع همچنان ادامه دارد تا جایی که بارها و بارها با زوجینی برخوردم که بخاطر عدم رضایت از زندگی زناشوی که ریشه اصلی آان به نارضایتی جنسی مربوط میشود دچار بحرانهای شدید عاطفی و روحی شده بودند، برخود لازم میدانم با توجه به این موضوع که عدم رضایت از روابط جنسی در زندگی میتواند آسیب های جبران ناپذیری به پیکره زندگی وارد کند، همه دوستان رابه کسب آگاهی بیشتر از بهداشت جنسی و روشهای صحیح آموزش مسائل جنسی به فرزندانمان دعوت میکنم . در خصوص روش آموزش جنسی و اینکه بهترین سن برای آموزش جنسی در کودکان چند سالگی است بین صاحبنظران اتفاق نظری قاطع وجود ندارد . کودکان معمولا در سنین سه تا چهار سالگی به هویت جنسی خود پی می برند و شروع به کنجکاوی در خصوص تفاوتهای جنسی خود میکنند و همزمان سوالات مختلفی را از والدین خود می پرسند، زمانی که با اینگونه پرسشهای فرزندانتان روبرو می شوید دقیقا نقطه شروع آموزش مسائل جنسی است چه بسا که خانوادها در زمینه نقش جنسی و هویت جنسی به صورت غیر مستقیم آموزش خود را از اولین روزهای تولد با نوع لباس و اسباب بازیها و غیره اولین قدم در ساختن و تفهمیم هویت جنسی کودکان را آغاز […]

The post آموزش مسائل جنسی به کودکان appeared first on بانک جامع اطلاعات پزشکان و سلامت.

آموزش مسائل جنسی به کودکان
منبع: بانک جامع اطلاعات پزشکان و سلامت