Home / Tag Archives: زنانه (page 42)

Tag Archives: زنانه

ترسهای زنانه

بگذریم از خاطره بازیهای چندین سال قبل،که تازه پراید برای خود جایی میان سایر خوردوها(یا همان پیکانها)پیدا کرده بود،و ما به عنوان یک زن ،جرات نداشتیم به تنهایی سوار این خودرو شویم،بگذریم از اینکه بعدها پراید خودروی اول حمل و نقل مسافران شد،بگذریم از اینکه وقتی روی صندلی عقب می نشستیم خودمان را آنقدر به در می چسباندیم تاآقای که …

Read More »